Skip to main content
Gode ansettelsesprosesser ivaretar grunnverdiene

Gode ansettelsesprosesser ivaretar grunnverdiene

Debatten handler om mer enn å kun tiltrekke seg de riktige hodene.

Vi snakker om kompetansemangel og løsninger for å tette dette gapet raskt nok. Den handler om større samarbeid mellom skole og næringsliv. Den handler om tiltak som fremmer effektivisering og god konkurransekraft. Den handler om at bare roboter er hundre prosent rasjonelle. Det handler om bærekraft. Og om sikkerhet i alle ledd - fra fysisk til digital.

Fra det vi ser i media, er det lett å konkludere med at vi fortsatt har en vei å gå. Triste kandidatopplevelser, identiske stillingsannonser, svake beskrivelser og lange lister med krav, er bare noe av det vi snakker om.

Jeg tror en stor del av løsningen ligger i å løfte frem grunnverdiene i enhver prosess – for meg er de respekt, rettferdighet, samspill, åpenhet og like muligheter. Det handler om «show, don`t tell.»

Etter min mening kan en "sunn" ansettelsesprosess se litt slik ut:

  • Dropp søknaden. Den viktigste informasjonen du trenger finner du i en god Cv.
  • Fjern krav om høyere utdanning, med mindre det kreves for å utføre jobben.
  • Stopp aldersdiskriminering (og annen diskriminering). Flinke folk er flinke folk.
  • Slutt å fortelle kandidater at de er «overkvalifisert». Et arbeidsmarked i kontinuerlig endring krever kvalifiserte og endringsvillige mennesker.
  • Se muligheter for kandidater som kan utmerke seg i jobben med litt trening.
  • Kutt i overdrevent mange (og ensidige) intervjurunder.
    • Søker holdes godt orientert gjennom hele prosessen, og får beskjed så raskt han/hun ikke er aktuell. Konkrete tilbakemelidnger med en personlig stemme – ikke e-post.
  • Avklar lønnsspekteret tidlig og unngå unødige forhandlinger til misnøye ved slutten av en omfattende og utmattende prosess.
  • Du finner ingen «lilla ku» eller «blond japaner». Disse perfekte «nåla-i-høystaka" kandidatene blir uansett neppe hos deg til de går av med pensjon. Faktisk er det mer sannsynlig at de vil hoppe på neste beste mulighet da de er mer etterspurt.

Vi undres: vil fremtidens arbeidsgiver og søker passe sammen, trives og ivareta hverandres interesser?

Min bror, tante, kompis, tidligere kollega eller nabo lurte på det samme i 2021 😊

 

Morten 

Av: Morten Setsaas, Daglig leder i Vizer AS, og fan av god rekrutteringskommunikasjon.