Skip to main content

Direkte søk & utvelgelse

Våre målrettede søk kjennetegnes av diskresjon og høy etisk standard

For oppdragsgivere som ikke ønsker en åpen annonsert prosess, anbefaler vi målrettede søkeprosesser. Slike prosesser er preget av systematisk arbeid og kontakt i riktig nettverk.

Vi leter til vi finner riktig kandidat.